» Privacy verklaring
Privacy verklaring Euromarktplaats

Artikel 1. Definities

1.1 Privacy verklaring: deze privacy verklaring.
1.2 Gebruiker: iedere gebruiker van de website
1.3 Verantwoordelijke: SOAD MEDIA (hierna: "SOAD”). SOAD is gevestigd te Assen, heeft als postadres Beethovenplaats 18, 9402 VN te Assen en is bij het Handelsregister te Groningen ingeschreven onder nummer 54468779. Het Btw-identificatienummer van SOAD is NL222499941B02.
1.4 Website: de website onder www.euromarktplaats.nl (hierna: "Euromarktplaats.nl”)

Artikel 2. Algemeen

2.1 In deze privacy verklaring wordt beschreven hoe SOAD de persoonsgegevens van haar gebruikers verwerkt.
2.2 De persoonsgegevens die door SOAD worden verwerkt zijn: voornaam, achternaam, geslacht, adres, postcode, woon- of vestigingsplaats, e-mailadres, IP-adres, bankgegevens (in voorkomende gevallen, waaronder promotieacties en prijzen).

Artikel 3. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

3.1 SOAD verzamelt persoonsgegevens van een gebruiker wanneer de desbetreffende gebruiker deze persoonsgegevens via de Website aan SOAD heeft doorgegeven (bijvoorbeeld doordat de gebruiker zich heeft geregistreerd, contact heeft opgenomen of zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief van Euromarktplaats.nl).
3.2 SOAD gebruikt deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• SOAD gebruikt de persoonsgegevens voor de uitvoering van de gebruiksovereenkomst;
• Om de gebruiker in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen of contact op te nemen met andere gebruikers;
• Als de gebruiker zich heeft opgegeven voor de nieuwsbrief van SOAD, dan zal SOAD de persoonsgegevens gebruiken om de nieuwsbrief naar de gebruiker toe te zenden;
• SOAD kan de persoonsgegevens tevens gebruiken om haar gebruikers op de hoogte te stellen van producten en diensten van SOAD of derden die interessant voor de desbetreffende gebruiker zouden kunnen zijn. Indien de gebruiker hiertegen bezwaar heeft, kan hij of zij contact opnemen met SOAD (E-mailadres: info@euromarkplaats.nl);
• Voor het verzenden van gerichte communicatie, waaronder service informatie;
• Voor marketing- en reclamedoeleinden van SOAD;
• Het verbeteren van de Website;
• Het blokkeren van IP-adressen van gebruikers die in strijd met de gebruiksvoorwaarden handelen, dan wel op een andere wijze misbruik maken van de Website.

Artikel 4. Cookies

4.1 SOAD maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een computer opslaat als de Website wordt bezocht. De cookie onthoudt wat de gebruiker invult op de Website voor een volgend bezoek, zodat de inhoud van de Website op de desbetreffende bezoeker kan worden afgestemd en het niet nodig is dat persoonsgegevens opnieuw worden ingevuld. Cookies kunnen geen schade toebrengen aan uw computer of mobiele apparatuur en ook geen informatie lezen op de harde schijf van uw computer of mobiele apparatuur.
4.2 Bepaalde advertenties (bijvoorbeeld banners), niet zijnde advertenties van geregistreerde gebruikers, worden door derden op de Website van SOAD geplaatst. Deze advertenties kunnen gebruik maken van uw IP-adres, cookies of andere software of technieken met een vergelijkbaar doel. SOAD is hier niet verantwoordelijk voor en heeft geen toegang tot de informatie die uit het gebruik daarvan voortvloeit. Het privacy beleid van deze derden is van toepassing op uw persoonsgegevens. Om alle cookies te weigeren of te worden geïnformeerd iedere keer dat de computer of uw mobiele apparatuur een cookie ontvangt, dient u de instellingen van uw browser te wijzigen. Sommige functies op websites werken mogelijk niet meer (goed) indien uw apparatuur geen cookies kan ontvangen.

Artikel 5. Minderjarigen

5.1 In sommige gevallen vraagt SOAD expliciet toestemming om bepaalde persoonsgegevens te kunnen gebruiken. Als de gebruiker jonger is dan 16 jaar, heeft de gebruiker in die gevallen de toestemming van zijn of haar ouder of voogd nodig om de persoonsgegevens te verstrekken aan SOAD. De ouder of voogd kan in dat geval ook altijd de aan SOAD verstrekte gegevens aanpassen of verwijderen.

Artikel 6. Doorgifte aan derden

6.1 SOAD zal de persoonsgegevens van haar gebruikers niet aan derden doorgeven, tenzij:
• de doorgifte geschiedt aan een door SOAD voor de in deze privacy verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde bewerker, met welke bewerker SOAD een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de bewerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten bewerkingen;
• SOAD op grond van een wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties;

Artikel 7. Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens

7.1 De gebruiker heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens.
7.2 Indien gebruiker van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de gebruiker vragen heeft over deze privacy verklaring kan de gebruiker SOAD bereiken door het sturen van een e-mail naar info@euromarktplaats.nl of het sturen van een brief naar SOAD MEDIA, postadres Beethovenplaats 18, postcode 9402 VN te Assen.
7.3 Gebruikers kunnen zich afmelden voor de nieuwsbrief van SOAD door middel van een link die onderaan in de nieuwsbrief geplaatst is.

Artikel 8. Bewaartermijn

8.1 SOAD bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van maximaal 24 maanden na het laatste bezoek van de Website, tenzij SOAD op grond van een wettelijke bepaling verplicht is de persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 9. Beveiliging

9.1 SOAD heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking, waaronder:
• het niet publiceren van e-mailadressen of wachtwoorden;
• het afschermen van controlpanels van gebruikers voor zoekmachines;
• het beveiligen van gegevenstransport door middel van het SSL protocol;
• het beveiligen van de servers en databases tegen onbevoegde toegang van derden.
SOAD houdt hierbij onder meer rekening met de stand van de techniek.

Artikel 10. Wijzigingen in de privacy verklaring

10.1 SOAD behoudt zich het recht voor deze privacy verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op de Website bekend worden gemaakt. SOAD adviseert de gebruiker dan ook regelmatig te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. De huidige privacy verklaring is bijgewerkt op 01-02-2012.

Copyright © 2008 - 2013 Euromarktplaats.nl. Alle rechten voorbehouden.
Om euromarktplaats.nl goed te laten functioneren, gebruiken wij cookies. Als u onze site gebruikt, gaan wij ervan uit dat u akkoord bent. Ja, ik accepteer de cookies